Thông báo tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào Đại học và Cao đẳng hệ chính quy năm 2014

Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 2 năm 2013, Thông tư số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 và Thông tư số 28/2013/TT-GDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,  Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Căn cứ Công văn số 1815/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014;

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp thông báo về việc tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 của Nhà trường như sau:

I. TUYỂN THẲNG:

Nhà trường tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng đối với các đối tượng được quy định tại điểm a, b, c, e  khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014, cụ thể:

1. Điểm a khoản 2 Điều 7: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học.

2. Điểm b khoản 2 Điều 7: Người đã dự thi và trúng tuyển vào các trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường trước đây đã dự thi, mà không phải thi lại. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức.

3. Điểm c khoản 2 Điều 7: Thí sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi  Olympic khu vực và quốc tế; trong đội tuyển dự hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học. Nếu chưa tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.

4. Điểm e khoản 2 Điều 7: Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải;

Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải khuyến khích trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào cao đẳng theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải.

Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức, nếu chưa tốt nghiệp trung học được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học.

II. ƯU TIÊN XÉT TUYỂN:

Nhà trường ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng hệ chính quy đối với các thí sinh có đủ điều kiện sau:

1. Ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy đối với thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học phổ thông, sau khi thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi đạt từ ngưỡng điểm của Bộ GD&ĐT quy định và không có môn nào bị điểm 0.

2. Ưu tiên xét tuyển vào Cao đẳng hệ chính quy đối với thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học phổ thông, sau khi thi tuyển Đại học, Cao đẳng hệ chính quy đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi đạt từ ngưỡng điểm của Bộ GD&ĐT quy định và không có môn nào bị điểm 0.

Tên môn thi học sinh giỏi tương ứng với ngành được phép đăng ký theo bảng sau:

III. XÉT TUYỂN THẲNG:

Nhà trường xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng đối với các đối tượng được quy định tại điểm i khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014, cụ thể:

Điểm i khoản 2 Điều 7: Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 – 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

1. Chỉ tiêu tuyển: 20 sinh viên, trong đó Đại học hệ chính quy: 10 sinh viên và Cao đẳng hệ chính quy: 10 sinh viên.

2. Tiêu chí xét tuyển: Nhà trường tổ chức xét tuyển theo độ dốc 3 môn theo các khối thi của ngành đào tạo mà thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng kết quả học tập lớp 12 bậc Trung học phổ thông cho đến hết chỉ tiêu.

3. Quy định đối với thí sinh trúng tuyển: Phải học bổ sung kiến thức 01 năm chương trình dự bị đại học trước khi được nhận vào học chính thức tại trường. Sau khi kết thúc thời gian học bổ sung kiến thức 01 năm tại các Trường dự bị đại học theo quy định, thí sinh có kết quả học tập và rèn luyện đạt yêu cầu sẽ được Nhà trường tiếp nhận về học tập tại trường ngành thí sinh đã đăng ký xét tuyển. Chế độ ưu tiên đối với thí sinh diện xét tuyển thẳng được thực hiện theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV.  HỒ  SƠ  ĐĂNG  KÝ:

1. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng gồm: Phiếu đăng ký tuyển thẳng (phụ lục số 01);   Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận là thành viên của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế; Giấy chứng nhận là thành viên đội tuyển dự thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông; Giấy chứng nhận đoạt giải Hội thi Khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao, năng khiếu nghệ thuật và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác; Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2014; Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

2. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm: Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (phụ lục số 02); Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông; Giấy chứng nhận đoạt giải Hội thi khoa học kỹ thuật năm 2014.

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (phụ lục số 03); Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông; Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2014;  Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6; Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú.

V. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ:

1. Thời gian đăng ký tuyển thẳng và xét tuyển thẳng: Thí sinh nộp hồ sơ gửi về sở giáo dục và đào tạo trước ngày 20/6/2014. Các sở GD&ĐT chuyển tới trường trước ngày 25/06/2014.

2. Thời gian đăng ký ưu tiên xét tuyển: Thí sinh cần nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng về sở giáo dục và đào tạo trong thời hạn từ ngày 17/3/2014 đến hết ngày 17/4/2014 hoặc nộp trực tiếp tại trường trong thời gian từ ngày 18/4/2014 đến hết ngày 29/4/2014.

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ nộp một hồ sơ đăng ký tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển hoặc xét tuyển thẳng, thí sinh nộp nhiều hồ sơ coi như không hợp lệ và không được hưởng ưu tiên.

Nguồn tham khảo: www.uneti.edu.vn hoặc www.tuyensinh.uneti.edu.vn  

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...