Thông báo hội thảo khoa học “Công nghệ CAD/CAM/CAE-CNC và công tác đào tạo theo hướng ứng dụng CAD/CAM/CAE-CNC trong giảng dạy và sản xuất tại khoa Cơ khí trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp”

 

 THÔNG BÁO

HỘI THẢO CÔNG NGHỆ CAD/CAM/CAE-CNC VÀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO THEO HƯỚNG ỨNG DỤNG CAD/CAM/CAE-CNC TRONG GIẢNG DẠY VÀ SẢN XUẤT TẠI KHOA CƠ KHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

 Khoa Cơ khí trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp trân trọng thông báo hội thảo khoa học “Công nghệ CAD/CAM/CAE-CNC và công tác đào tạo theo hướng ứng dụng CAD/CAM/CAE-CNC trong giảng dạy và sản xuất tại khoa Cơ khí trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp”

1.      Thời gian hội thảo:

Từ 8h00-12h00, sáng thứ 7, ngày 9/11/2013

2.      Địa điểm hội thảo:

Hội trường lớn, 454 Minh Khai, Hà Nội

3.      Thành phần tham dự hội thảo:

Toàn thể Giảng viên khoa Cơ khí, trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp

Các sinh viên tiêu biểu các lớp cơ khí

Khách mời dự hội thảo:

TT

Họ tên khách mời

Cơ quan công tác

Chức vụ đảm nhiệm

1

TS. Nguyễn Huy Ninh

Viện Cơ khí, trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

- Bí thư Đảng ủy Viện Cơ khí

- Trưởng Bộ môn Công nghệ chế tạo máy

2

NGƯT. TS. Trần Văn Khiêm

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định

- Hiệu phó

4.      Nội dung của hội thảo:

STT

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

Ghi chú

1

(5 phút)

8h00 – 8h05

Chuẩn bị và Khai mạc

Nguyễn Hữu Quang

 

2

(10 phút)

8h05 – 8h15

Giới thiệu chung về công nghệ CAD/CAM/CAE-CNC, các thành tựu và ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CAE-CNC mới trong sản xuất và đào tạo.

Tập thể giảng viên khoa Cơ khí

 

3

(40 phút)

8h15 – 8h55

- Ứng dụng công nghệ CAE trong phân tích đánh giá khả năng làm việc của chi tiết trong giai đoạn thiết kế.

- Công tác đào tạo tại trường ĐHBKHN có các học phần trọng tâm ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CAE-CNC.

TS. Nguyễn Huy Ninh (ĐHBKHN)

 

4

(40 phút)

9h00 – 9h40

Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CAE-CNC trong khai thác vận hành các thiết bị công nghệ cao tại cơ sở đào tạo công lập (trường ĐH.SPKT Nam Định và cơ sở sản xuất thực tế), các kinh nghiệm thực tiễn rút ra.

TS. Trần Văn Khiêm (ĐHSPKTNĐ)

 

5

(40 phút)

9h40 – 10h20

Xây dựng bộ Post Processor cho hệ điều khiển fanuc OIMD trên máy phay Xmill 640

Trịnh Kiều Tuấn

 

6

(40 phút)

10h20 – 11h00

Ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CAE-CNC trong quá trình thiết kế, tạo khuôn, mô phỏng đường dụng cụ, gia công cắt gọt trên máy phay công nghiệp Xmill 640 CNC cho các sản phẩm cơ khí phức tạp có nhiều bề mặt tự do

Trần Ngọc Hải

 

7

(30 phút)

11h00 – 11h30

Phương pháp lựa chọn đề tài, tổng hợp dữ liệu, thực hành thí nghiệm, nghiên cứu và viết báo cáo khoa học phục vụ cho công tác NCKH của Nhà trường

Nguyễn Hữu Quang

 

8

(5 phút)

11h30 – 11h35

Bế mạc

Nguyễn Hữu Quang

 

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...