Giới thiệu Khoa

Khoa Cơ khí trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp được ra đời, xây dựng và phát triển cùng với quá trình thành lập và phát triển mạnh mẽ của Nhà trường. Là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường, trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành với nhiều mô hình tổ chức và hoạt động thay đổi phù hợp với từng giai đoạn, đến nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất rất đáng tự hào, đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Khoa Cơ khí hiện tại đang đào tạo hai chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho các hệ Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Liên thông TCCN-CĐ và Liên thông CĐ-ĐH. Ngoài ra, khoa Cơ khí còn đảm nhận khối lượng giảng dạy cả lý thuyết và thực hành cơ sở cho nhiều ngành đào tạo khác trong Trường.

Nét nổi bật của Khoa Cơ khí là sự đoàn kết nhất trí, tinh thần lao động sáng tạo và kỷ luật nghiêm. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, sự phối hợp của tổ chức Công đoàn và Liên chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tập thể Khoa sẽ luôn là một khối thống nhất, hết lòng vì học sinh, sinh viên thân yêu.

Hướng tới mục tiêu phát triển công tác đào tạo cán bộ, nhân lực kỹ thuật có trình độ, chất lượng cao phù hợp với xu thế của thực tiễn xã hội, khoa Cơ khí tập trung vào các mục tiêu đổi mới trọng tâm có tính định hướng dài hạn, bao gồm:

  • Đổi mới và hoàn thiện phương thức quản lý, kiểm tra đánh giá các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ nhằm xây dựng một môi trường làm việc khoa học, cởi mở cho các cán bộ, giảng viên trong khoa.
  • Bổ sung và phát triển đội ngũ cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý vừa có tâm, vừa có tầm đáp ứng được các đòi hỏi khắt khe trong đào tạo, nghiên cứu của giai đoạn mới.
  • Định hướng xây dựng cơ sở vật chất bao gồm các xưởng thực hành, các phòng thí nghiệm liên ngành đa dạng, phù hợp với mục tiêu giảng dạy kết hợp sản xuất thực tế.
  • Tăng cường hợp tác, trao đổi quốc tế trong các hoạt động đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ, đào tạo kỹ năng chuyên sâu, tổ chức hội thảo và nghiên cứu khoa học.  

        

* Chức năng nhiệm vụ:

1. Đào tạo:

- Đào tạo cử nhân đại học chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí

- Đào tạo cử nhân cao đẳng các chuyên ngành

+ Công nghệ kỹ thuật cơ khí

+ Công nghệ kỹ thuật ô tô

- Đào tạo trung cấp kỹ thuật ngành cơ khí

- Đào tạo liên thông các hệ TCCN-CĐ, CĐ-ĐH

2. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ:

Tham gia các đề tài NCKH, dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ, chủ trì nhiều đề tài cấp Trường, cấp Khoa.

Biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy, xây dựng phương án sản xuất, chuyển giao công nghệ, mở các lớp đào tạo ngắn hạn kỹ năng chuyên sâu... trong các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật cơ khí và công nghệ ô tô.

3. Khai thác thiết bị và Sản xuất:

Liên kết với các doanh nghiệp sản xuất trong công tác hướng dẫn thực hành thực tập cho sinh viên, đưa các sản phẩm thực tế về gia công cắt gọt, xử lý tại xưởng cơ khí, vận hành khai thác các trang thiết bị hiện đại có tại xưởng.

* Đội ngũ cán bộ:

Khoa hiện có tổng số 31 cán bộ giảng dạy. Trong đó có: 01 Tiến sỹ, 08 nghiên cứu sinh; 16 thạc sỹ; 08 cao học và 03 kỹ sư.

Ngoài ra, có rất nhiều các Thầy, Cô là PGS, TS có kinh nghiệm tại các trường Đại học, các Viện nghiên cứu đang làm giáo viên thỉnh giảng tại khoa.                

* Cơ sở vật chất:

Khoa Cơ khí hiện tại có:

-                01 phân xưởng thực hành cơ khí

-                01 phân xưởng thực hành nguội – hàn

-                01 phân xưởng thực hành kỹ thuật ô tô

-                01 phòng thực hành CNC  

Máy phay và máy tiện CNC

Một phần phân xưởng máy cắt

Phân xưởng nguội và các thiết bị hàn, cắt

Phân xưởng thực hành Ô tô

* Thành tích đạt được

 Tập thể Khoa đã được tặng: Bằng khen của Bộ Công Thương; Cờ thi đua đơn vị có thành tích xuất sắc của Công đoàn viên chức Việt Nam; Bằng khen của Uỷ ban nhân dân quận Hai Bà Trưng; có 04 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công Thương và nhiều năm được công nhận là Tổ Lao động xuất sắc.

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...