Hiển thị # 
Tiêu đề Chức vụ đảm nhiệm Lượt xem
Nguyễn Hữu Quang Giảng viên ( Trưởng Khoa ) 1079
Trần Ngọc Hải 815
Nguyễn Ích Thông Giảng viên thỉnh giảng 556
Trịnh Kiều Tuấn Giảng viên, Trợ lý khoa 668
Dương Hải Nam Giảng viên 621
Chu Việt Cường Giảng viên 649
Đặng Văn Hòa Giảng viên 600
Vũ Đức Quang Giảng viên 698
Trương Minh Đức Giảng viên 635
Nguyễn Văn Mùi Giảng viên 596
Lê Văn Tiến Giảng viên 549
Hoàng AnhTuấn Giảng viên 559
Vũ Hoài Anh Giảng viên 477
Nguyễn Thành Đạt Giảng viên 508
Nguyễn Tuấn Hưng Giảng viên 515
Nguyễn Thọ Sơn Giảng viên 634
Lê Như Trang Giảng viên 582
Nguyễn Anh Tuấn Giảng viên 545
Kiều Xuân Viễn Giảng viên 604
Hồ Hữu Hùng Giảng viên 561

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...