Hiển thị # 
Tiêu đề Chức vụ đảm nhiệm Lượt xem
Nguyễn Hữu Quang Giảng viên ( Trưởng Khoa ) 1133
Trần Ngọc Hải 859
Nguyễn Ích Thông Giảng viên thỉnh giảng 584
Trịnh Kiều Tuấn Giảng viên, Trợ lý khoa 702
Dương Hải Nam Giảng viên 651
Chu Việt Cường Giảng viên 677
Đặng Văn Hòa Giảng viên 633
Vũ Đức Quang Giảng viên 730
Trương Minh Đức Giảng viên 665
Nguyễn Văn Mùi Giảng viên 631
Lê Văn Tiến Giảng viên 569
Hoàng AnhTuấn Giảng viên 590
Vũ Hoài Anh Giảng viên 503
Nguyễn Thành Đạt Giảng viên 532
Nguyễn Tuấn Hưng Giảng viên 538
Nguyễn Thọ Sơn Giảng viên 660
Lê Như Trang Giảng viên 605
Nguyễn Anh Tuấn Giảng viên 566
Kiều Xuân Viễn Giảng viên 628
Hồ Hữu Hùng Giảng viên 588

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...