Hiển thị # 
Tiêu đề Chức vụ đảm nhiệm Lượt xem
Nguyễn Hữu Quang Giảng viên ( Trưởng Khoa ) 1018
Trần Ngọc Hải 750
Nguyễn Ích Thông Giảng viên thỉnh giảng 523
Trịnh Kiều Tuấn Giảng viên, Trợ lý khoa 625
Dương Hải Nam Giảng viên 572
Chu Việt Cường Giảng viên 616
Đặng Văn Hòa Giảng viên 558
Vũ Đức Quang Giảng viên 662
Trương Minh Đức Giảng viên 597
Nguyễn Văn Mùi Giảng viên 551
Lê Văn Tiến Giảng viên 521
Hoàng AnhTuấn Giảng viên 523
Vũ Hoài Anh Giảng viên 444
Nguyễn Thành Đạt Giảng viên 473
Nguyễn Tuấn Hưng Giảng viên 480
Nguyễn Thọ Sơn Giảng viên 599
Lê Như Trang Giảng viên 545
Nguyễn Anh Tuấn Giảng viên 515
Kiều Xuân Viễn Giảng viên 575
Hồ Hữu Hùng Giảng viên 526

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...