Giới thiệu phần mềm Rapidform

Rapid Form Xo Redesign (XOR) là phần mềm thiết kế ngược của hãng Rapid Form (Hàn Quốc). Đây là một giải pháp phần mềm hoàn chỉnh nhất xử lý dữ liệu từ Scan- to – CAD. Rapid Form (XOR) thực hiện một quy trình tạo các mô hình CAD tham số từ các chi tiết của thế giới thực một cách nhanh chóng và dễ dàng bằng một quy trình thiết kế và giao diện quen thuộc với người sử dụng CAD với các đặc điểm chính là :

 

Những ứng dụng của Rapidform

Một số sản phẩm của Rapidform XOR

 * Tạo các mô hình CAD tham số từ dữ liệu đám mây điểm SCAN

Rapidform XO Redesign (XOR) cho phép người thiết kế đưa ra các ghi chú thiết kế và các tham số thiết kế của các chi tiết của thế giới thực, chúng có thể bị mất các định nghĩa Features trong quá trình xử lý sản xuất hoặc không có mô hình CAD. Công nghệ quét 3D và XOR cho phép các nhà sản xuất có được tham số thiết kế của hầu hết các chi tiết trong thế giới thực một cách dễ dàng và nhanh chóng, bao gồm các Features hình trụ hoặc các bề mặt cong tự do. Vì các mô hình CAD đã tạo trong XOR có đầy đủ các tham số, người thiết kế và người tính toán có thể hiệu chỉnh lại các tham số thiết kế của chi tiết để hoàn chỉnh mô hình sản phẩm bằng XOR hoặc hệ CAD bên dưới.

   - XOR có các công cụ thông minh để có được các tham số thiết kế dữ liệu quét 3D – Redesign Assistant TM

   - Thiết kế lại với các dung sai độ lệnh do người sử dụng định  nghĩa - Accuracy Analyzer.

   - Nhận dạng thông minh và căn chỉnh dữ liệu quét 3D sang hệ thống tọa độ thiết kế - Align WizardTM

   - Giảm thời gian thiết kế bằng cách sử dụng dữ liệu quét 3D làm cơ sở t. kế

   - Sử dụng các dữ liệu đầu ra với đầy đủ lịch sử mô hình hóa trong các hệ CAD,CAM,CAE …

   -  Quản lý lịch sử mô hình hóa và các tham số của mô hình

   - Các chức năng mô hình hóa lại mô hình dạng Mesh(lưới),dạng Freeform Surface(mặt cong tự do) và dạng khối tham số(parametric solid).

   - Khả năng mô hình hóa dạng Solid và dạng bề mặt tiêu chuẩn như Extrude, Round, Revolve, Sweep và Loft.

   - Cập nhật các mô hình CAD hiện có để thay đổi trong môi trường xây dựng chi tiết - CAD-to-Scan Refit.

*   Các lợi thế của 3D Scanning của XOR

- Các công cụ thiết kế được sử dụng để tạo các mô hình trong XOR cũng tương tự như trong các ứng dụng CAD khác. Người thiết kế đang làm việc với SolidWork, CATIA, Pro/Engineer hoặc Unigraphics có thể bắt đầu  mô hình hóa ngay lập tức trong XOR. Các feature phục vụ để làm việc trong XOR và công nghệ quét 3D sẵn dùng cho thiết kế, cho phép người thiết kế sử dụng dữ liệu Scan 3D để làm cơ sở thiết kế, làm tăng chất  lượng mô hình CAD sản phẩm.

 + Quy trình thiết kế thông minh không cần phải Scan toàn bộ chi tiết.

 + Tạo mô hình CAD chất lượng cao từ d.liệu Scan không  hoàn chỉnh.

 + Tiết kiệm thời gian xử lý bằng cách xóa bỏ các lưới đa giác và các bề mặt nhiễu.

 + Các mô hình có khả năng chỉnh sửa trong cả Rapidform XO Redesign và các hệ CAD lớn.

*   Giải pháp phần mềm hoàn chỉnh nhất từ Scan - to– CAD

Rapidform XO Redesign là một giải pháp phần mềm mới hoàn chỉnh, nó cung cấp cách tiếp cận mới, các xử lý nhóm, để xây dựng mô hình CAD tham số từ dữ liệu Scan. XOR tạo các mô hình chất lượng cao một cách tiện lợi cho các ứng dụng tạo mẫu nhanh, gia công CNC, CAE và xuất sang các ứng dụng CAD khác để hiệu chỉnh.

 - Chức năng thiết kế khép kín end – to – end từ dữ liệu lưới sang mô hình CAD.

 - Hỗ trợ cho mọi quy trình thiết kế ngược, đưa ra các ghi chú thiết kế (việc lấy ra các tham số thiết kế) hoặc tạo ra bản sao chính xác.

 - Tối ưu hóa dữ liệu lưới cho các hướng sử dụng RP, CAM, CAE và phát triển ảo.

 - Khả năng mô hình hóa với độ tinh vi cao nhưng vẫn tận dụng các feature mô hình hóa khối và bề mặt quen thuộc.

 - Khả năng tinh chỉnh dữ liệu lưới để tạo các lưới chất lượng cao.

 - Dễ dàng chuyển nhanh sang các ứng dụng kiểm tra & phân tích thiết kế.

 - Tự động chia lại lưới cho việc tạo ra các mô hình chức năng CAE, Scan-to- CAE.

Các chế độ làm việc của Rapid form XOR

XOR3 có 7 chế độ làm việc như sau:

 

Các chế độ làm việc của Rapid Form XOR

 - Mesh (lưới): Trong chế độ Mesh, ta có thể hàn đầy các phần  không hoàn chỉnh của dữ liệu dạng lưới bằng công cụ Heal Wizard. Fix Normal,Fill Holes, làm mịn bề mặt với công cụ Smooth, giảm lưới điểm Decimate, làm trơn toàn bộ dữ liệu Enhance, tối ưu hóa dữ liệu lưới Optimize Mesh và các công cụ khác. Có thể hiệu chỉnh các biên dạng, tái tạo các lưới tam giác cho FEM, RP hoặc Machining.  XOR có thêm nhiều chức năng để tạo ra các dữ liệu hoàn chỉnh. Cho phép tinh chỉnh lại bề mặt lưới, tối ưu hóa lưới trước khi sử lý thành dạng solid hay surface.

  - Region group (nhóm, phân vùng): Trong chế độ  Region group, ta có thể phân vùng dữ liệu. Các miền được nhóm lại bằng cách phân tích bề mặt của dữ liệu lưới, các vùng đó được dùng để tạo ra các mặt, hình tham chiếu và v.v…

 - Point cloud  (đám mây điểm) : Nhập vào đám mây điểm, hiệu chỉnh ( lấy mẫu, giảm điểm, lọc nhiễu, làm trơn), offset, tạo lưới,…

  - Mesh Sketch (phác thảo lưới): Trong chế độ Mesh Sketch,  ta có thể lấy ra thông tin các bộ phận và tạo ra phác thảo từ các đoạn của dữ liệu lưới. Các phác thảo đó được dùng để tạo ra các khối đặc hoặc các bề mặt của chi tiết.

 - Sketch (bản phác thảo): Trong chế độ Sketch Mode, ta có thể vẽ đường thẳng, cung, đường cong, vẽ tròn mép mà không cần dữ liệu mới. Có thể dùng Sketch như là môđun CAD của các phần mềm khác.

 - 3D Mesh Sketch (phác thảo lưới 3D): Trong chế độ 3D Mesh Sketch ta có thể vẽ các mô hình 3D trên khoảng không, chính ra các phần tử chi tiết hoặc tạo ra các đường giao tuyến giữa các vật thể. Các đường giao tuyến đó có thể dùng để tạo lên các mặt hay khối đặc.

Quy trình sử dụng Rapidform XOR trong xử lý dữ liệu scan, xây dựng mô hình CAD

Quy trình tổng quát (xem hình 8.2) tiến hành qua các bước cơ bản như sau:

1)  Nhập dữ liệu vào có thể ở dạng các đám mây điểm hoặc mô hình STL. Hợp nhất các vùng dữ liệu khi cần thiết

2)  Xử lý dữ liệu (lấy mẫu-giảm điểm, lọc, làm trơn, ), phân vùng, đăng nhập vị trí chính xác các vùng

3)  Mô hình hóa CAD. Tùy theo mục đích cuối cùng có thể  có hai trường hợp:

a-  Tối ưu hóa lưới và mô hình hóa để xuất ra mô hình STL phù hợp phục vụ các ứng dụng RP, CAM, CAE

b-  Chiết xuất từ mô hình MESH ra các đường đặc tính  từ đó xây dựng mô hình bề mặt hoặc mô hình khối tùy theo yêu cầu, bằng các chức năng CAD của Rapidform. Quá trình mô hình hóa CAD được hõ trợ bởi công cụ phân tích, kiểm tra xác định độ chính xác ( Accuracy analyzer)

Quy trình sử dụng Rapidform XOR

 Kiều Xuân Viễn

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...