GTTK/Sức bền vật liệu - Chương 2/Trần Minh Tú - ĐHXD

Sức bền vật liệu là môn học bắt buộc cho sinh viên các ngành kỹ thuật. Nó có rất nhiều ứng dụng trong thực tế sản xuất, từ các công trình nhỏ tới các công trình lớn như cầu đường, từ sản xuất quy mô nhỏ tới sản xuất quy mô lớn...Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về sức bền trong chi tiết đến sức bền trong kết cấu.

Sức bền vật liệu là môn học bắt buộc cho sinh viên các ngành kỹ thuật. Nó có rất nhiều ứng dụng trong thực tế sản xuất, từ các công trình nhỏ tới các công trình lớn như cầu đường, từ sản xuất quy mô nhỏ tới sản xuất quy mô lớn...Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về sức bền trong chi tiết đến sức bền trong kết cấu.

Nội dung chương 2 tài liệu tải về tại đây

 

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...