GTTK/Đồ gá cơ khí và tự động hóa/ĐHBKHN

Đồ Giá Cơ Khí Và Tự Động Hoá: được biên soạn  với mục đích chính là dùng làm tài liệu học tập cho môn học Đồ giá theo chương trình đào tạo kỹ sư cơ khí hệ đại học và cao đẳng

Nội dung của cuốn sách tập trung trình bày phương pháp tính toán và thiết kế đồ giá máy cắt kim loại trên cơ sở kết hợp vận dụng kiến thức và kinh nghiệm của các môn học khác thuộc lĩnh vực chuyên môn cơ khí chế tạo máy, góp phần đảm bảo và nâng cao hiệu quả kinh tế ngành cơ khí, phù hợp với điều kiện sản xuất hiện tại và xu hướng phát triển tất yếu.

Mục Lục:
Lời giới thiệu
Bài mở đầu: Công dụng của trang bị công nghệ cơ khí - phân loại

Chương 1: Thiết kế đố gá chuyên dùng trên máy cắt kim loại vạn năng thông thường
1.1. Cơ sở thiết kế đồ gá chuyên dùng
1.2. Đồ định vị
1.3. Kẹp chặt và cơ cấu kẹp chặt
1.4. Cơ cấu dẫn hướng và kiểm tra vị trí dụng cụ cắt
1.5. Các cơ cấu khác của đồ giá
1.6. Trình tự thiết kế đồ gá chuyên dùng gia công cắt gọt
1.7. Một số loại đồ gá dùng khí nén

Chương 2: Dụng cụ phụ
2.1. Khái niệm chung
2.2. Cơ cấu kẹp dụng cụ trên máy khoan
2.3. Cơ cấu kẹp dao trên máy tiện
2.4. Cơ cấu kẹp trên máy phay

Chương 3: Đồ gá lắp ráp
3.1. Phân loại đồ gá lắp ráp
3.2. Thành phần cảu đồ gá lắp ráp
3.3. Đồ gá thay đổi vị trí đối tượng lắp ráp
3.4. Đặc điểm của thiết kế đồ gá lắp ráp chuyên dùng

Chương 4: Đồ gá kiểm tra
4.1. Khái niệm chung
4.2. Thành phần của đồ gá kiểm tra
4.3. Ví dụ đồ gá kiểm tra

Chương 5: Tiêu chuẩn hoá và linh hoạt hoá trang bị công nghệ
5.1. Phương pháp tiêu chuẩn hoá và linh hoạt hoá trang bị công nghệ. Bộ linh kiện trang bị công nghệ tiêu chuẩn
5.2. Xây dựng đồ gá linh hoạt cho sản xuất hàng loạt với máy cắt kim loại thông thường

Chương 6: Trang bị công nghệ dùng trên dây chuyền gia công linh hoạt và tự động hoá
6.1. Đặc điểm công nghệ và cấu trúc kỹ thuật của dây chuyền gia công linh hoạt
6.2. Các loại trang bị công nghệ trên dây chuyền gia công linh hoạt FMS

Nội dung giáo trình tải về tại đây

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...