GTTK/Thiết kế Đồ án Công nghệ Chế tạo máy-Trần Văn Địch

Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy là một đồ án chuyên ngành chính của sinh viên ngành công nghệ chế tạo máy, đồng thời đồ án này cũng chính là một đồ án bắt buộc đối với một số ngành như: ô tô, động cơ đốt trong, máy chính xác, cơ tin kỹ thuật… Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy hướng dẫn sinh viên giải quyết một vấn đề tổng hợp về công nghệ chế tạo máy

sau khi nghiên cứu các giáo trình cơ bản của ngành chế tạo máy. Khi thiết kế đồ án môn học công nghệ chế tạo máy sinh viên sẽ làm quen với cách sử dụng tài liệu, sổ tay, tiêu chuẩn và có khả năng kết hợp, so sánh những kiến thức lý thuyết với thực tế sản xuất. Mặt khác khi thiết kế đồ án, sinh viên phải phát huy tối đa tính độc lập sáng tạo để giải quyết một vấn đề công nghệ cụ thể. Để hoàn thành nhiệm vụ đó, sinh viên phải nghiên cứu những giáo trình như công nghệ chế tạo máy, máy cắt, nguyên lý cắt kim loại, đồ gá và các giáo trình có liên quan của chuyên ngành chế tạo máy.

 Nội dung của giáo trình bao gồm:

Chương 1: Nội dung và trình tự thiết kế đồ án môn học công nghệ chế tạo máy

Chương 2: Phân tích chi tiết gia công và xác định dạng sản xuất

Chương 3: Xác định phương pháp chế tạo phôi và thiết kế bản vẽ chi tiết lồng phôi

Chương 4: Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết

Chương 5: Tính và thiết kế đồ gá

Chương 6: Tính toán và kinh tế của quy trình công nghệ

Chương 7: Thiết kế phân xưởng cơ khí

Chương 8: Tính toán độ chính xác nguyên công

Chương 9: Viết thuyết minh và chuẩn bị bảo vệ

Nội dung chi tiết của giáo trình tải về tại đây

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...