GTTK/Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ - Tạ Duy Liêm/ĐHBKHN

Ngày nay đa số các máy công cụ hiện đại được điều khiển theo chương trình số. Đây là điều kiện kỹ thuật cơ bản để thực hiện những dự án tự động hóa linh hoạt  trên từng máy công cụ điều khiển số riêng lẻ, hay ở các trung tâm gia công gia công điều khiển số, cũng như việc ghép nối chúng thành một hệ thống tự động linh hoạt, điều khiển liên thông bằng các máy điện toán ghép mạng.

Giáo trình này được biên soạn cho sinh viên ngành cơ khí với chủ ý ứng dụng hệ thống tín chỉ, mềm hóa quá trình giảng dạy của thầy và trò.

Nội dung chính của giáo trình:

phần 1: nhập môn kỹ thuật điều khiển theo chương trình số CNC

phần 2: tạo hình trên máy công cụ CNC

Phần 3: hệ thống dữ liệu và cấu trúc của chương trình làm việc trên máy công cụ CNC

phần 4: kỹ thuật lập trình CNC

Nội dung chi tiết của giáo trình tải về tại đây

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...