GTTK/Thiết kế và Qui hoạch công trình công nghiệp cơ khí/ĐHBKHN

Thiết kế, quy hoạch công trình công nghiệp cơ khí là một lĩnh vực chuyên môn quan trọng của ngành Cơ khí, có tính tổng hợp cao. Chất lượng của công việc này có tác động lâu dài đến quá trình sản xuất của các nhà máy được cải tạo hoặc xây dựng mới.

Trong thực tế chất lượng của đề án thiết kế công trình chỉ được kiểm chứng sau nhiều năm kể từ khi công trình đi vào hoạt động. Nhiều công trình hầu như không có khả năng hoàn trả vốn đầu tư ban đầu, gây tổn hao ngân sách chung, nhất là công trình có vốn đầu tư lớn.

xuất phát từ những nhận thức trên, giáo trình được biên soạn nhằm mục đích trao đổi tri thức và kinh nghiệm chuyên môn về vấn đề thiết kế và quy hoạch công trình công nghiệp cơ khí...

Nội dung giáo trình:

Chương 1: những vấn đề cơ bản về thiết kế công tình công nghiệp cơ khí

Chương 2: thiết kế, qui hoạch tổng quát mặt bằng nhà máy cơ khí

Chương 3: thiết kế phân xưởng

Chương 4: thiết kế phân xưởng lắp ráp

Chương 5: thiết kế phân xưởng hàn

Chương 6: thiết kế phân xưởng dụng cụ

Chương 7: thiết kế phân xưởng sửa chữa cơ khí

Chương 8: thiết kế các bộ phận phụ

Chương 9: tính toán kinh tế

Nội dung chi tiết giáo trình tải về tại đây

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...