GTTK/Sức bền vật liệu - Chương 2/Trần Minh Tú - ĐHXD

Sức bền vật liệu là môn học bắt buộc cho sinh viên các ngành kỹ thuật. Nó có rất nhiều ứng dụng trong thực tế sản xuất, từ các công trình nhỏ tới các công trình lớn như cầu đường, từ sản xuất quy mô nhỏ tới sản xuất quy mô lớn...Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về sức bền trong chi tiết đến sức bền trong kết cấu.

GTTK/Sức bền vật liệu - Chương 1/Trần Minh Tú - ĐHXD

Sức bền vật liệu là môn học bắt buộc cho sinh viên các ngành kỹ thuật. Nó có rất nhiều ứng dụng trong thực tế sản xuất, từ các công trình nhỏ tới các công trình lớn như cầu đường, từ sản xuất quy mô nhỏ tới sản xuất quy mô lớn...Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về sức bền trong chi tiết đến sức bền trong kết cấu.

GTTK/Đồ gá cơ khí và tự động hóa/ĐHBKHN

Đồ Giá Cơ Khí Và Tự Động Hoá: được biên soạn  với mục đích chính là dùng làm tài liệu học tập cho môn học Đồ giá theo chương trình đào tạo kỹ sư cơ khí hệ đại học và cao đẳng
Nội dung của cuốn sách tập trung trình bày phương pháp tính toán và thiết kế đồ giá máy cắt kim loại trên cơ sở kết hợp vận dụng kiến thức và

GTTK/Thực hành cơ khí Tiện-Phay-Mài/ĐHSPKT TP.HCM

Cuốn sách này dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của các công nhân lành nghê và các chuyên gia dạy nghề. Để theo kị sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, thông tin mới nhất trong lĩnh vực gia công cơ khí được xem xét và chọn lọc để đưa vào sách nhằm theo kịp sự tiến bộ của kỹ thuật và công nghệ gia công cơ khí.

GTTK/Hình họa-Vẽ kỹ thuật/Phạm Văn Sơn-ĐHBKHN

Hình học họa hình, hay gọi tắt là Hình họa, là môn học nghiên cứu cách biểu diễn các đối tượng không gian ba chiều bằng những yếu tố của mặt phẳng (hai chiều) như điểm, mặt phẳng, rồi dùng các yếu tố ấy để giải các bài toán không gian ban đầu.

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...