Thoi khoa bieu DHCK5AHN

Thời khóa biểu lớp ĐHCK5AHN tải về tại đây

Thiết kế khuôn_ bezel mold

Đây là dữ liệu cho video hướng dẫn tách khuôn cho chi tiết "bezel mold" trên phần mềm Pro Engineer 4.0 (Tài liệu hướng dẫn của giáo sư Alan C.Lin - NTUST)

Download tại đây

Thời khóa biểu các lớp

Thời khóa biểu các lớp được sắp xếp theo các hệ đào tạo, khóa, học kỳ

Thiết kế khuôn_ auto_ps-case

Đây là dữ liệu cho video hướng dẫn tách khuôn cho chi tiết "auto ps case" trên phần mềm Pro Engineer 4.0 (Tài liệu hướng dẫn của giáo sư Alan C.Lin - NTUST)

Download tại đây