Khóa học thiết kế nâng cao trên Pro Engineer

Kết thúc khóa học này, học viên có thể: Thiết lập chương trình gia công tiện chi tiết;  thiết lập chương trình gia công phay chi tiết;Mô phỏng quá trình gia công, xuất ra File G-Code cho máy CNC gia công

Xem tiếp...

Khóa học thiết kế nâng cao trên SOLIDWORKS

Kết thúc khóa học này, học viên có thể:

          + Thiết kế các chi tiết dạng tấm

          + Mô phỏng động học & động lực học hoạt động các cơ cấu máy

          + Thiết kế một số khuôn nhựa cơ bản

Xem tiếp...

Khóa học MASTERCAM

 

Kết thúc khóa học này, học viên có thể: Tạo các chu trình gia công phay, gia công tiện, tạo chu trình gia công cắt dây EDM, xuất chương trình gia công ra NC-File

Xem tiếp...

Khóa học thiết kế nâng cao trên INVENTOR

Kết thúc khóa học này, học viên có thể: Thiết kế các chi tiết trong hộp giảm tốc;  mô phỏng động học hộp giảm tốc; phân tích ứng suất trong Inventor

Xem tiếp...

Khóa học thiết kế nâng cao trên CATIA

Kết thúc khóa học này, học viên có thể: Thiết lập chương trình gia công tiện chi tiết;  thiết lập chương trình gia công phay chi tiết;Mô phỏng quá trình gia công, xuất ra File G-Code cho máy CNC gia công

Xem tiếp...

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...