Khóa học thiết kế căn bản trên Pro Engineer


Kết thúc khóa học này, học viên có thể: Thiết kế, hiệu chỉnh các chi tiết 3D;  thiết kế các chitiết dạng tấm; kết xuất, hiệu chỉnh bản vẽ 2D từ mô hình 3D

Xem tiếp...

Khóa học thiết kế căn bản trên SOLIDWORKS

Kết thúc khóa học này, học viên có thể:

          + Thiết kế, hiệu chỉnh các chi tiết 3D

          + Tạo bản vẽ lắp

          + Kết xuất, hiệu chỉnh bản vẽ 2D từ mô hình 3D

Xem tiếp...

Khóa học thiết kế căn bản trên INVENTOR

Kết thúc khóa học cơ bản, học viên có thể:

          + Xây dựng và hiệu chỉnh được các chi tiết bằng mô hình 3D

          + Tạo và hiệu chỉnh được các mô hình lắp ráp 3D

          + Kết xuất, hiệu chỉnh bản vẽ 2D từ các mô hình 3D đã xây dựng

Xem tiếp...

Khóa học thiết kế căn bản trên CATIA

Kết thúc khóa học này, học viên có thể: Thiết kế, hiệu chỉnh các chi tiết 3D;  thiết kế các chitiết dạng tấm; kết xuất, hiệu chỉnh bản vẽ 2D từ mô hình 3D

Xem tiếp...

Giới thiệu Khoa

News

Khoa Cơ khí là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp.

Trải qua 55 năm phấn đấu và trưởng thành, hiện nay Khoa Cơ khí có một đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng tự hào.

Khoa Cơ khí đã và đang đào tạo hai chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí và Công nghệ kỹ thuật Ô tô cho cả 3 hệ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và liên thông.

Đọc tiếp ...